ការបន្ថែមជូន MAXBET

ការបន្ថែមជូន MAXBET ចាក់បាល់អនឡាញ វិធីចូល maxbet ចុះឈ្មោះចាក់បាល់ Bonus 100%

ការបន្ថែមជូនពិសេសសម្រាប់សមាជិក MAXBET

ការបន្ថែមជូន MAXBET ដែលធ្វើអោយលោកអ្នករីករាយជាមួយរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ គ្រាន់តែចុះឈ្មោះភ្នាល់បាល់ លេងហ្កេមកាស៊ីណូជាមួយយើងខ្ញុំ ក៏មានសិទ្ធទទួលការបន្ថែមជូនហ្រ្វីៗ! ក្រេឌិត ព្រមជាមួយរង្វាន់ផ្សេងៗ ការបន្ថែមជូន Maxbet ភ្នាល់បាល់បន្ថែនជូន 100% បង្កើនភាពរំភើបក្នុងការលេងអនឡាញ អោយកាន់តែសប្បាយខ្លាំងឡើង ការបន្ថែមជូនសម្រាប់ការភ្នាល់បាល់ មានការបញ្ជាក់រង្វាន់ភ្លាមៗសម្រាប់សមាជិកថ្មី អាចធ្វើការយកទៅភ្នាល់និងដកត្រឡប់ជាទឹកប្រាក់សុទ្ធ​បាន បន្ទាប់ពីនេះ promotion ភ្នាល់កីឡា យើងក៏នៅមានវេបសាយកាស៊ីណូ ដែលល្អបំផុតមកបំពេញចំណាប់អារម្មណ៍លោកអ្នកបានចូលរួមសប្បាយ ព្រមជាមួយការបន្ថែមជូន កាស៊ីណូអនឡាញ ដែលពិសេសពិតៗ ព្រមជាមួយការផ្ទៀងរង្វាន់ឆ្នោតអនឡាញ ដល់លោកអ្នកបានសប្បាយរហូត 24 ម៉ោង

ការបន្ថែមជូន MAXBET

សម្រាប់អតិថិជនដែលលេងភ្នាល់កីឡា MAXBET ជាមួយវេបសាយយើងខ្ញុំ ពេញចិត្តជាមួយនិងការស្នើកម្មវិធីពិសេសនិងការបន្ថែមជូនល្អៗ ដែលជាទំព័រភ្នាល់មិនគួរំលង លោកអ្នកអាចមើលការបន្ថែមជូននិងលក្ខខ័ណផ្សេងៗ បានពីព័តមានលំអិតនៃការបន្ថែមជូនខាងក្រោមនេះ

1- ចុះឈ្មោះសមាជិកថ្មីទទួលបានភ្លាមៗ 100%”

sbobet 88maxbet ចុះឈ្មោះសមាជិកថ្មីទទួលបានភ្លាមៗ 100%

ចុះឈ្មោះសមាជិកថ្មីជាមួយយើងខ្ញុំ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ចាប់ពី 500 បាត ទទួលការបន្ថែមជូនភ្លាមៗ 100 % ខ្ពស់បំផុតមិនលើស 500 បាត ចុះឈ្មោះសមាជិកថ្មីជាមួយយើងខ្ញុំ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ចាប់ពី 10,000 បាត ទទួលការបន្ថែមជូនភ្លាមៗ 1,000 បាត

លក្ខខ័ណ Promotion
 • គឺមិនធ្លាបមាន User sbobet,maxbet,m8bet និងមិនមានព័តមានផ្សេងៗជានគ្នាជាមួយប្រព័ន្ធរបស់យើងខ្ញុំដូចជា ឈ្មោះ-នាមត្រកូល លេខទូរស័ព្ទ
 • ត្រូវផ្ទេទឹកប្រាក់ចូលមកបើកបញ្ជីសមាជិកថ្មី លើកដំបូង ទាបបំផុត 500 បាត ទើបមានសិទ្ធទទួលបានការបន្ថែមជូននេះ
 • បញ្ចូលការបន្ថែមជូនខ្ពស់បំផុត 500 បាត រឺ 1,000 បាត តាមលក្ខខ័ណខាងលើក្នុងមួយនាក់ Userមួយ
 • ទឹកប្រាក់បន្ថែមជូនពិសេសនេះសមាជិកអាចដកជាទឹកប្រាក់សុទ្ធចូលទៅក្នុងបញ្ជីរបាន គឺនៅពេលសមាជិកធ្វើបាន Turn Over គ្រប់ 5 ដងរបស់ទឹកប្រាក់បញ្ចូល + ទឹកប្រាក់បន្ថែមជូន
 • ក្នុងករណីសមាជិក ធ្វើមិនបាន Turn Over គ្រប់ 5 ដង តែត្រូវការដកទឹកប្រាក់គឺអាចដកបានចំពោះទឹកប្រាក់របស់សមាជិក ចំណែកទឹកប្រាក់បន្ថែមជូនពិសេសគឺខាងយើងខ្ញុំសុំធ្វើការដកត្រឡបវិញចេញពី User របស់លោកអ្នក
 • ការបន្ថែមជូនប្រើបានជាមួយ sbobet,maxbet,m8bet តែប៉ុណ្ណោះ
 • ករណីដែលសមាជិកប្រើ User ជាមួយគ្នា រឺ ករណីដែលសមាជិកមាន User ច្រើនដោយមានលក្ខណៈលេងដើម្បីចង់បានតែការបន្ថែមជូន ដោយមានការលេងទាំងសងខាងបញ្ច្រាស់គ្នា ខាងយើងខ្ញុំនិងធ្វើការដកទឹកប្រាក់បន្ថែមជូនពិសេសនេះចេញមកវិញភ្លាមៗ
 • ការសម្រេចចិត្តរបស់ ភ្នាក់ងារ គឺមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន

2. រីករាយផ្តល់ជូន 5% គ្រប់ចំនួនបញ្ចូលទឹកប្រាក់

maxbet ใរីករាយផ្តល់ជូន 5% គ្រប់ចំនួនបញ្ចូលទឹកប្រាក់

-គ្រប់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ចូលទទួលការបន្ថែមជូនភ្លាមៗ 5 % ខ្ពស់បំផុតមិនលើស 500 បាត ក្នុងមួយនាក់ មួយUser

លក្ខខ័ណ Promotion
 • អតិថិជនចាស់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទាបបំផុត 500 បាត គឺទទួលបានបន្ថែម 5 % ខ្ពស់បំផុតមិនលើស 500 បាត ក្នុងមួយនាក់ User មួយ
 • ទឹកប្រាក់បន្ថែមជូននេះលោកអ្នកអាចធ្វើការដកបានត្រូវលេងអោយមាន Turn Over មិនទាបជាង 5 ដង របស់ទឹកប្រាក់បញ្ចូល+ការបន្ថែមជូន
 • ករណីដែលសមាជិកប្រើ User ជាមួយគ្នា រឺ ករណីដែលសមាជិកមាន User ច្រើនដោយមានលក្ខណៈលេងដើម្បីចង់បានតែការបន្ថែមជូន ដោយមានការលេងទាំងសងខាងបញ្ច្រាស់គ្នា ខាងយើងខ្ញុំនិងធ្វើការដកទឹកប្រាក់បន្ថែមជូនពិសេសនេះចេញមកវិញភ្លាមៗ
 • ការបន្ថែមជូនប្រើបានជាមួយ sbobet,maxbet,m8bet តែប៉ុណ្ណោះ
 • ការសម្រេចចិត្តរបស់ ភ្នាក់ងារ គឺមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន

3. Exclusive Member បន្ថែមខ្ពស់បំផុត 5,000 បាត

Exclusive Member បន្ថែមខ្ពស់បំផុត 5,000 បាត maxbet

( Exclusive 1 ) អតិថិជនចាស់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ចាប់ពី 10,000 – 49,999 បាត ទទួលបានភ្លាមៗ 5% ខ្ពស់បំផុតមិនលើស 1,000 បាត
( Exclusive 2 ) អតិថិជនចាស់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ចាប់ពី 50,000 – 99,999 បាត ទទួលបានភ្លាមៗ 5% ខ្ពស់បំផុតមិនលើស 3,000 បាត
( Exclusive 3 ) អតិថិជនចាស់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ចាប់ពី 100,000 បាត ឡើងទៅ ទទួលក្រេឌិតបន្ថែមភ្លាមៗ 5,000 បាត

លក្ខខ័ណ Promotion
 • អតិថិជនចាស់ដែលមាន User sbobet,maxbet,m8bet ជាមួយខាងយើងខ្ញុំ
 • នៅពេលបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចូលមកលេងត្រង់តាមដែលយើងបានកំណត់ទុក លោកអ្នកនិងទទួលបានសិទ្ធបន្ថែមជូនភ្លាមៗ
 • អតិថិជនត្រូវមាន​ Turn Over អោយបាន 8 ដងរបស់ទឹកប្រាក់បញ្ចូលមក+ទឹកប្រាក់បន្ថែមជូន ទើអាចបញ្ជាក់ដកទឹកប្រាក់បន្ថែមជូននេះបាន
 • ក្នុងករណីលោកអ្នកធ្វើ Turn Over មិនបានតាមខាងយើកំណត់ ខាងយើងខ្ញុំសុំការអនុញ្ញាតដកទឹកប្រាក់បន្ថែមជូននេះចេញពី User របស់លោកអ្នកភ្លាមៗ ចំណែកទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់លោកអ្នកអាចធ្វើការបញ្ជាក់ដកទឹកប្រាក់សុទ្ធចូលទៅក្នុងបញ្ជីរបានតាមធម្មតា
 • ករណីដែលសមាជិកប្រើ User ជាមួយគ្នា រឺ ករណីដែលសមាជិកមាន User ច្រើនដោយមានលក្ខណៈលេងដើម្បីចង់បានតែការបន្ថែមជូន ដោយមានការលេងទាំងសងខាងបញ្ច្រាស់គ្នា ខាងយើងខ្ញុំនិងធ្វើការដកទឹកប្រាក់បន្ថែមជូនពិសេសនេះចេញមកវិញភ្លាមៗ
 • ការបន្ថែមជូនប្រើបានជាមួយ sbobet,maxbet,m8bet តែប៉ុណ្ណោះ
 • ការសម្រេចចិត្តរបស់ ភ្នាក់ងារ គឺមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន

4. “លេងចាញ់ រីករាយផ្តល់ត្រឡប់វិញ ខ្ពស់បំផុត 5 លំដាប់ “

លេងចាញ់ រីករាយផ្តល់ត្រឡប់វិញ ខ្ពស់បំផុត 5 លំដាប់ maxbet

1. ចំនួនភ្នាល់រួមប្រចាំខែ ខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី 5 ផ្តល់ទឹកប្រាក់ត្រឡប់វិញក្នុង User ភ្លាមៗ 5 % មិនលើស 3000 បាត
2. ចំនួនភ្នាល់រួមប្រចាំខែ ខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី 4 ផ្តល់ទឹកប្រាក់ត្រឡប់វិញក្នុង User ភ្លាមៗ 5 % មិនលើស 5000 បាត
3. ចំនួនភ្នាល់រួមប្រចាំខែ ខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី 3 ផ្ផ្តល់ទឹកប្រាក់ត្រឡប់វិញក្នុង User ភ្លាមៗ 5 % មិនលើស 7000 បាត
4. ចំនួនភ្នាល់រួមប្រចាំខែ ខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី 2 ផ្តល់ទឹកប្រាក់ត្រឡប់វិញក្នុង User ភ្លាមៗ 7 % មិនលើស 10,000 បាត
5. ចំនួនភ្នាល់រួមប្រចាំខែ ខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី 1 ផ្តល់ទឹកប្រាក់ត្រឡប់វិញក្នុង User ភ្លាមៗ 10 % មិនលើស 12,000 បាត

លក្ខខ័ណ Promotion
 • បញ្ជាក់សិទ្ធមកខាងភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំអោយបានដឹងក្រោយពេលឆ្នោតចេញមិនលើសពី 5 ថ្ងៃ​
 • អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលបានរង្វាន់នេះគឺត្រូវតែជាសមាជិកបច្ចុប្បន្នជាមួយខាងយើងខ្ញុំ រឺ មានការលេងមិនតិចជាង 10 ថ្ងៃឡើងទៅរបស់នៃវគ្គនោះ
 • ចំនួនក្រេឌីតគឺនិងបញ្ចូលអោយកក្នុង User អាចធ្វើការដកបានគឺត្រូវលេងអោយបាន Turn Over 5 ដងរបស់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបន្ថែមជូន
 • ការបន្ថែមជូនប្រើបានជាមួយ sbobet,maxbet,m8bet តែប៉ុណ្ណោះ
 • ការបន្ថែមជូននេះគឺបញ្ជាក់បានចំពោះតែលទ្ធផលឆ្នោតថៃតែប៉ុណ្ណោះ
 • ការសម្រេចចិត្តរបស់ ភ្នាក់ងារ គឺមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន
 • បើខាងយើងខ្ញុំត្រួតពិនិត្យឃើញថាអតិថិជនមានចេតនាលេងដើម្បីចង់បានការបន្ថែមជូន ដោយផ្ទុយគ្នាគូតែមួយ ខាងយើងខ្ញុំនិកាត់ទឹកប្រាកើបន្ថែមជូនចេញភ្លាមៗដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងមុន
 • ក្នុងរង្វាន់និមួយៗផ្តល់ជូនអតិថិជនបានតែមួយនាក់ ក្នុងមួយរង្វាន់តែប៉ុណ្ណោះ អតិថិជនដែលបានបញ្ជាក់សិទ្ធមុនគឺទទួលបានរង្វាន់មុន

5- នៅសុខៗ ហេងជាមួយលេងឆ្នោត

នៅសុខៗ ហេងជាមួយលេងឆ្នោត maxbet

លេខចុងក្រោយ 4 ខ្ទង់របស់ User ត្រូវគ្នានិងលទ្ធផលឆ្នោត 4 ខ្ទង់ក្រោយ ដែលចេញក្នុងវគ្គនិង ទទួលបានភ្លាមៗ 20,000 បាត
លេខចុងក្រោយ 3 ខ្ទង់របស់ User ត្រូវគ្នានិងលទ្ធផលឆ្នោត 3 ខ្ទង់ក្រោយ ដែលចេញក្នុងវគ្គនិង ទទួលបានភ្លាមៗ 10,000 បាត
លេខចុងក្រោយ 2 ខ្ទង់របស់ User ត្រូវគ្នានិងលទ្ធផលឆ្នោត 2 ខ្ទង់ក្រោយ លើ រឺ ក្រោម ដែលចេញក្នុងវគ្គនឹង ទទួលបានភ្លាមៗ 3,000 បាត

លក្ខខ័ណ Promotion
 • បញ្ជាក់សិទ្ធមកក្រុមការងារអោយបានដឹងក្រោយឆ្នោតចេញមិនលើស 5 ថ្ងៃ
 • អតិថិជនដែលទទួលរង្វាន់គឺត្រូវតែជាសមាជិកបច្ចុប្បន្ន ជាមួយខាងយើងខ្ញុំ រឺ មានទិន្ន័យការលេងមិនតិចជាង 10 ថ្ងៃឡើងទៅ នៃឆ្នោតវគ្គនឹង
 • ចំនួនក្រេឌីតនិងផ្ទេរចូលទៅក្នុង User អាចធ្វើការដកបានក៏ត្រូវមាន Turn Over 5 ដងនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបន្ថែមជូន
 • ការបន្ថែមជូននេះប្រើបានចំពោះ sbobet,maxbet,m8bet តែប៉ុណ្ណោះ
 • ការន្ថែមជូននេះអះអាងតែចំពោះឆ្នោតថៃប៉ុណ្ណោះ
 • ការសម្រេចចិត្តរបស់ ភ្នាក់ងារ គឺមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន
 • បើខាងយើងខ្ញុំត្រួតពិនិត្យឃើញថាអតិថិជនមានចេតនាលេងដើម្បីចង់បានការបន្ថែមជូន ដោយផ្ទុយគ្នាគូតែមួយ ខាងយើងខ្ញុំនឹងកាត់ទឹកប្រាក់បន្ថែមជូនចេញភ្លាមៗដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងមុន
 • ហើយរង្វាន់នីមួយៗអតិថិជនទទួលបានតែ 1 នាក់ 1រង្វាន់តែប៉ុណ្ណោះ អតិថិជនដែលបញ្ជាក់សិទ្ធមកមុនគឺមានសិទ្ធទទួលបានមុនភ្លាមៗ

6, ត្រឡប់មកលេងវិញដូចមុន ទទួលបន្ថែម 100%

maxbet ត្រឡប់មកលេងវិញដូចមុន ទទួលបន្ថែម 100%

អតិថិជនដែលមិនបានលេងជាមួយយើងខ្ញុំយូរលើស 45 ថ្ងៃ ហើយបញ្ចូលទឹកប្រាក់មកលេងថ្មីចាប់ពី 500​បាត ទទួលបានការបន្ថែមជូនតែម្តងភ្លាមៗ 100 % ខ្ពស់បំផុតមិនលើស 500 បាត

អតិថិជនដែលមិនបានលេងជាមួយយើងខ្ញុំយូរលើស 45 ថ្ងៃ ហើយបញ្ចូលទឹកប្រាក់មកលេងថ្មីចាប់ពី 10,000 បាត ទទួលបានការបន្ថែមភ្លាមៗ 1,000 បាត

លក្ខខ័ណ Promotion
 • ត្រូវតែធ្លាប់មាន User sbobet,maxbet,m8bet ហើយមិនមានទិន្ន័យលេងលើស 45 ថ្ងៃ
 • ត្រូវផ្ទេរទឹកប្រាក់ចូលមកលេងថ្មីទាំបបំផុត 500 បាត ទើបមានសិទ្ធទទួលបានការបន្ថែមជូននេះ
 • បញ្ចូលទឹកប្រាក់ជូនខ្ពស់បំផុតមិនលើស 500 រឺ 1,000 បាត តាមលក្ខខ័ណខាងលើក្នុងមួយនាក់ មួយ User
 • ទឹកប្រាក់បន្ថែមជូននេះសមាជិកអាចដកទឹកប្រាកសុទ្ធចូលទៅក្នុងបញ្ជីរបានក៏នៅពេលសមាជិកធ្វើបាន Turn Over 5 ដងរបស់ទឹកប្រាក់បញ្ចូល+ការបន្ថែមជូន
 • ក្នុងករណីសមាជិកធ្វើ Turn Over មិនបានសម្រេច 5 ដង តែត្រូវការដកទឹកប្រាក់គឺអាចដកបានចំពោះទឹកប្រាក់របស់សមាជិក ចំណែកទឹកបន្ថែមជូនដែលបានផ្តល់ជូនខាងយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដកចេញពី User របស់លោកអ្នក
 • ការបន្ថែមជូនប្រើបានជាមួយ sbobet,maxbet,m8bet តែប៉ុណ្ណោះ
 • ការបន្ថែមជូននេះប្រើបានជាមួយ SportBetting Maxbet តែមួយប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណោះ
 • ករណីសមាជិកប្រើ User ជាមួយគ្នា រឺ ករណីដែលសមាជិក មាន User ច្រើនដោយមានលក្ខខណៈក្នុងការលេងចង់បានតែការបន្ថែមជូន ដោយលេងទាំង2សងខាងផ្ទុយគ្នា ខាងយើងខ្ញុំនិងដកទឹកប្រាក់បន្ថែមជូនមកវិញភ្លាមៗ
 • ការសម្រេចចិត្តរបស់ ភ្នាក់ងា គឺមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន

7 , មិត្តណែនាំមិត្តទទួលទឹកប្រាក់សុទ្ធភ្លាមៗ 1,000 បាត “

មិត្តណែនាំមិត្តទទួលទឹកប្រាក់សុទ្ធភ្លាមៗ maxbet

– ណែនាំមិត្តបើកបញ្ជីថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃបានចំនួន 5 អ្នក ផ្ទេរទឹកប្រាក់ទាប់បំផុតក្នុងមួយអ្នក 1,000 បាត ទទួលបានការបន្ថែមជូនភ្លាមៗ 1,000 បាត

– បបួលមិត្តភ័ក្តកចុះឈ្មោះសមាជិកថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃ 1 នាក់ ហើយផ្ទេរទឹកប្រាក់ទាបបំផុត 10,000 បាត ទទួលការបន្ថែមជូនភ្លាមៗ 1,000 បាត

លក្ខខ័ណ Promotion
 • មិត្តដែលត្រូវបានណែនាំមកគឺមិនធ្លាប់មានពត៌មានជាន់គ្នាជាមួយប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់យើងខ្ញុំដូចជា ឈ្មោះ-នាមត្រកូល លេខទូរស័ព្ទ
 • មិត្តភ័ក្តដែលលោកអ្នកណែនាំមកចំនួន 5 នាក់ ត្រូវបើកបញ្ជីរទាបបំផុតក្នុងម្នាក់ 1,000 បាត​ រឺ ម្នាក់បើកបញ្ជីរ 10,000 បាត
 • មិត្តភ័ក្តដែលលោកអ្នកបានណែនាំមកត្រូវបញ្ជាក់ User របស់លោកអ្នកជាអ្នកនាំមក
 • មិត្តភ័ក្តដែលណែនាំមកត្រូវលេងអោយបាន Turn Over 5 ដង នៃចំនួនទឹកប្រាក់បញ្ចូល+ការបន្ថែមជូន លោកអ្នកអាចបញ្ជាក់ទទួលទឹកប្រាក់សុទ្ធផ្ទេរចូលទៅក្នុងបញ្ជី រឺ User បានភ្លាមៗ
 • បើខាងយើងខ្ញុំត្រួតពិនិត្យឃើញថាអតិថិជនមានចេតនាលេងដើម្បីចង់បានការបន្ថែមជូន ដោយផ្ទុយគ្នាគូតែមួយ ខាងយើងខ្ញុំនឹងកាត់ទឹកប្រាក់បន្ថែមជូនចេញភ្លាមៗដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងមុន
 • មិត្តដែលបានណែនាំមកត្រូវមានចំនួន Turn Over មិនតិចជាង 5 % របស់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ចូល + ទឹកប្រាក់នៃការបន្ថែមជូន ទៅក្នុង User លើកដំបូង
 • ការបន្ថែមជូននេះប្រើបានជាមួយ SportBetting Maxbet តែមួយប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណោះ
 • ការសម្រេចចិត្តរបស់ ភ្នាក់ងារ គឺមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន